Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016, informem que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per Institut Municipal Progrés i Cultura. Les dades de contacte son:

Adreça: C/ Àngel Guimerà (Xalet Montiu), Balaguer (CP 25600)

Telèfon: 973446606

Adreça electrònica: paeria@paeria.cat  

Quines dades personals es recullen i finalitats de les mateixes?

Les dades de caràcter personal recollides en aquesta pàgina web seran responsabilitat de l’Institut Municipal Progrés i Cultura, de la Paeria de Balaguer i seran tractades per l’empresa Reskyt Online, SL (CIF B25767773). Les dades de caràcter personal incloses en el formulari seran cedides pels seus titulars mitjançant la prestació del seu consentiment a l’IMPIC. La cessió d’aquestes dades per part de l’usuari implica l’acceptació per part d’aquest de la política de privacitat.

Aquest consentiment es podrà revocar en qualsevol moment en la següent adreça electrònica: dpd@balaguer.cat

     
       
       

Quant temps conservarem les seves dades?

L’IMPIC guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilats i seguint les directrius de la legislació tributària vigent. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detallarà en el document pertinent.

A qui comunicarem les seves dades?

L’IMPIC només cedirà les seves dades en aquells serveis en els què s’indica i en els casos previstos per una llei. No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

Mesures de seguretat

L’IMPIC assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat les mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

L’usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers, menys en els casos previstos en la Llei.